Polityka PrywatnościPolityka Prywatności i Regulamin Strony Inkton.pl

Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony firmowej Inkton funkcjonującej pod domeną http://www.inkton.pl.

 • Administratorem strony jest firma Krzysztof Łyszczyk Inkton zarejestrowana w 71-011 Szczecin ulica Mieszka I 80/302,
  NIP 955-138-19-42.
 • Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
 • Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
 • Strona internetowa Inkton.pl wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk witryny.
 • Oferta handlowa przedstawiona na stronie www.inkton.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 • Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 • Inkton.pl Zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Ochrona Danych Osobowych

 • Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy lub formularz wyceny obejmujące takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres www oraz nazwę firmy służą tylko do identyfikacji klienta, realizacji zobowiązań wobec klientów, obsługa klienta. Inkton.pl nie będzie przetwarzać danych osobowych bez zgody klienta.
 • Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez wysłanie formularza za pomocą przycisku "Wyślij".
 • Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania w pełni ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych nasi pracownicy stosują się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.
 • Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
 • Inkton.pl nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich.

Kontakt

 • Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki ochrony danych osobowych proszone są o wysłanie uwag na kontakt mailowy: biuro@inkton.pl

Administratorem danych osobowych jest Inkton.pl